RehaFit

Ponuka cvičení

Skupinový liečebný telocvik

Skupinový liečebný telocvik vedie vyškolený fyzioterapeut. Pod jeho dohľadom cvičia maximálne 3 osoby. Cviky sú zamerané na posilňovanie oslabených svalov, mobilizáciu kĺbov a panvy. Dokážu zlepšiť celkové držanie tela a navodiť správne pohybové stereotypy.

Individuálny liečebný telocvik

Individuálny liečebný telocvik tvorí najdôležitejšiu súčasť komplexnej rehabilitačnej liečby. Zameriava sa na odstránenie chybných pohybových stereotypov, správne držanie tela a celkové zlepšenie kondície pacienta. Školený fyzioterapeut naučí pacienta cviky, ktoré riešia jeho konkrétne pohybové problémy a sú vhodné pre jeho zdravotný stav. Hlavným cieľom liečebného telocviku je zabezpečenie dostatočnej svalovej sily, zväčšenie rozsahu pohyblivosti, ako aj odstránenie pohybových blokád, reflexných bolestí svalov, väzív a bolestí z okolia kĺbov a ich puzdier.

Mäkké techniky

Mäkké techniky patria k prostriedkom manuálnej medicíny a podieľajú sa na diagnostike a terapii reflexných zmien v jednotlivých vrstvách kože, podkožia, fascií a svalov. Pri procedúre dochádza k pretiahnutiu kože v riase pripomínajúcej písmená S a C, k uvoľneniu fascie v podkoží a ovplyvneniu jej reflexných zmien. Terapia má za cieľ uvoľniť a obnoviť funkciu mäkkých tkanív a svalov, ktoré sú v dôsledku nadmerného zaťažovania neúmerne napäté, stvrdnuté či spazmatické. Mäkké techniky sú vhodné pri problémoch s krížami, častých problémoch sedacieho svalu, pre pacientov v akútnom stave, ale aj pre športovcov v rámci aktívnej rekonvalescencie.