RehaFit

Ďalšie rehabilitačné služby

Kinesiotape

Kinesiotaping (Kinesio tape) alebo „tejpovanie“ je nová liečebná metóda japonského vedca a chiropraktika Dr. Kenza Kaseho, ktorá má za cieľ urýchliť liečbu zranení, optimalizovať priebeh akútnych a chronických ochorení. Aplikáciou špeciálnych nalepovacích pások kinesiotejpov vyrobených z revolučného materiálu kopírujúceho vlastnosti ľudskej pokožky dôjde k elevácii kože a zväčšeniu priestoru podkožia. Pominie tlak na receptory bolesti a tá rýchlo odoznieva. Súčasne sa zlepšuje tok telesných tekutín v podkoží a štartuje sa tak autoreparačná schopnosť organizmu. 

Prostredníctvom stimulácie proprio receptorov sa reguluje svalové napätie a zlepšuje funkcia kĺbov, dochádza k aktivácii nervového a obehového systému. Tejp sa dá aplikovať v stovkách spôsobov na rôznych miestach na tele a pri mnohých diagnózach (bolesti chtbta, svalové a úponové bolesti, traumy a zápaly, migrény, distorzia a dislokácia kĺbov, skolióza, artróza, epikondylitída, problémy s achillovou šľachou, syndróm karpálneho tunela, problémy s nožnou klenbou, gynekologické problémy, neurologické problémy a rada ďalších).

Predpísanie zdravotníckych pomôcok

Zdravotnícke pomôcky súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok, ak splníte zákonné podmienky. Niektoré hradí zdravotná poisťovňa, niektoré si hradíte čiastočne alebo kupujete v plnej výške. Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš rehabilitačný lekár, ktorý vám ju aj predpisuje. Zároveň vás informuje, či za ňu budete doplácať alebo ju uhradí poisťovňa v plnej výške. Bežné zdravotnícke pomôcky si po ich predpísaní rovno vyberiete vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni. 

Tie finančne náročnejšie schvaľuje revízny lekár. Do tejto skupiny patria najmä vozíky, postele, inzulínové pumpy a príslušenstvo. Musíte tak do zdravotnej poisťovne doručiť osobne alebo poštou lekársky poukaz. Opravy a úpravy mechanických a elektrických vozíkov a individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok (väčšinou protézy) platí poisťovňa. Opravu iných zdravotníckych pomôcok si hradíte.

Predpísanie kúpeľnej liečby

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou. Musí jej predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť evidovaná v zdravotnej dokumentácii pacienta alebo hospitalizácia. Primárne vypisuje poukaz na kúpeľnú starostlivosť lekár – špecialista uvedený pri príslušnej indikácii. Rehabilitačný lekár REHAFIT-u vypisuje návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých má v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažuje poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. 

Návrh na kúpeľnú liečbu doručí REHAFIT na pobočku príslušnej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu, prípadné zamietnutie návrhu musí vykonať s príslušným odôvodnením. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť.